ksztalcenie.org.pl

STRONA GŁÓWNA
Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery : monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcsenia ustawicznego. Projekt współfinansowany z jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach PO KL działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego...


W wyniku przeprowadzonych działań powstaną:
- raport z badań na źródłach wtórnych ( desk research )
- raport z badania jakościowego wśród pracowników instytucji kształcenia ustawicznego
- 6 podraportów dla poszczególnych powiatów
- raport z badania ilościowego wśród pracodawców
- 6 podraportów dla poszczególnych powiatów...


Realizatorem projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery: monitoring popytu na prace w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego jest Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive. Nasza firma badawcza istnieje na rynku od ponad 5 lat. Tworzą ja młodzi, energiczni i doświadczeni ludzie - absolwenci i doktoranci socjologii...Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie Śląskim pierwszym krokiem w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego) stron projektu http://www.wykluczenie.org.pl

- Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego - partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie (WUP Katowice) http://www.pup.cieszyn.pl...