ksztalcenie.org.pl

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Nazwa skrócona: ZPKU

Nazwisko dyrektora placówki: Anna Grodzka

NIP: 8491518488

Dane osoby do kontaktu: Małgorzata Jarzyło

Adres: 12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 3

Numery telefonów kontaktowych: tel/fax 087 4233499

Adres e-mail oraz strona www:

zpku@powiat.pisz.pl; www.zpku.powiat.pisz.pl

 

 

 

 

Kierunki kształcenia:

1. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – szkoła na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej, okres nauki 3 lata

2. Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych – szkoła na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, okres nauki 2 lata

3. Uzupełniające technikum dla dorosłych kształcące w zawodzie technik mechanik samochodowy – szkoła na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, okres nauki 3 lata

4. Szkoła policealna dla dorosłych ( na podbudowie szkoły średniej) kształcąca w zawodach:

a) technik informatyk - okres nauki 2 lata

b) technik bhp – okres nauki 1,5 roku

c) technik ochrony fizycznej osób i mienia – okres nauki 2 lata

d) technik rachunkowości – okres nauki 2 lata

e) technik administracji – okres nauki 2 lata

f) technik drogownictwa – okres nauki 2 lata

 

Charakterystyka szkoły:

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu jest placówką publiczną zajmującą się kształceniem osób dorosłych. Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna.U nas osoby dorosłe mogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód w formach szkolnych jak też w formach pozaszkolnych-kursach. Organizujemy szkolenia umożliwiające zdobycie zawodu, szkolenia doskonalące, seminaria i inne w zależności od potrzeb i zainteresowań.