ksztalcenie.org.pl

AKTUALNOŚCI

 

14.04.2010

 


Szanowni Państwo,

W dniu 30 marca 2010 zakończyliśmy realizację projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery. Od tego momentu strona nie będzie już aktualizowana. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za aktywny udział w projekcie.

Wszystkich Zainteresowanych wynikami projektu zapraszamy do Działu pliki do pobrania gdzie znajdują się raporty z badań zrealizowanych w czasie trwania projektu.24.03.2010
W zeszłym tygodniu w Ełku i Giżycku odbyły się warsztaty Monitoring regionalnego rynku pracy kluczem do nowoczesnej edukacji osób dorosłych.

Wzięli w nich udział  pracownicy instytucji kształcenia ustawicznego z terenu podregionu ełckiego zajmujący się kształceniem osób dorosłych w formach szklonych do poziomu matury.

Podczas warsztatów zaprezentowano wyniki badań ilościowych i jakościowych zrealizowanych w ramach projektu. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z istniejącymi instrumentami monitorowania sytuacji na rynku pracy, które pozwolą im na samodzielną weryfikację potrzeb lokalnej gospodarki oraz z możliwościami dofinansowywania działań i modernizacji oferty kształceniowej ich placówek.

Podczas części warsztatowej uczestnicy wspólnie z trenerką pracowali nad zaleceniami dla swoich jednostek – powstały w ten sposób materiał został przekazany ekspertom, którzy na tej podstawie opracowują obecnie rekomendacje.

W dziale pliki do pobrania znajdują się prezentacje z warsztatów.

 01.03.2010


W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy rekrutację uczestników na warsztaty Monitoring regionalnego rynku pracy kluczem do nowoczesnej edukacji osób dorosłych

Zaplanowaliśmy dwa dni warsztatowe. Zajęcia odbędą się 15 i 16 marca 2010 roku w godz. 9:00–15:30

W Ełku w Hotelu Rydzewski przy ul. Armii Krajowej 32 oraz

w Giżycku w Sali Kominkowej Hotelu „Las Giżycko” Sp. z o.o.(dawniej Hotel Europa)al. Wojska Polskiego 37, Giżycko

Warsztaty adresowane są do pracowników instytucji kształcenia ustawicznego z terenu podregionu ełckiego zajmujących się kształceniem osób dorosłych w formach szklonych do poziomu matury.

Celem warsztatów jest określenie zaleceń dla każdej jednostki kształcenia ustawicznego uczestniczącej w projekcie a także przedstawienie kompleksowej i aktualnej wiedzy o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczoną trenerkę: specjalistkę  z dziedziny analiz społeczno-gospodarczych i tworzenia dokumentów strategicznych.

W dziale pliki do pobrania znajduje się formularz zgłoszeniowy.

 

 


2009-09-18


Dodatkowa rekrutacja do projektu
Po przerwie wakacyjnej ruszyła uzupełniająca rekrutacja uczestników projektu. Do 30 września można zgłaszać udział Państwa instytucji w projekcie. Zapraszamy podmioty związane z szeroko rozumianym kształceniem ustawicznym – w tym uczelnie prowadzące naukę na studiach podyplomowych. Na zakończenie rekrutacji wszystkie instytucje, które zgłosiły faksem swój udział w projekcie otrzymają pisemne potwierdzenia uczestnictwa. Dodatkowo organizacje uczestniczące będą mogły zamieścić swoją wizytówkę na portalu projektu oraz w publikacji podsumowującej projekt. Wizytówka zawierać będzie informacje na temat szkoły: pełne dane kontaktowe wraz z informacją o prowadzonych przez każda jednostkę kierunkach kształcenia. Formularz oraz dodatkowe dane dostępne są w dziale Pliki do pobrania2009-09-17


Przygotowania do badań ilościowych wśród pracodawców
W ramach przygotowań do badań ilościowych z pracodawcami zakupiono bazę podmiotów, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz wykonano pilotaż narzędzia badawczego. Od października, poprzedzone szkoleniem ankieterów, ruszą badania w terenie.2009-09-17


Powstaje raport z badań jakościowych
Trwają prace nad raportem w ramach badań jakościowych z pracodawcami oraz ekspertami. Transkrypcje z wywiadów jakościowych zostały już przekazane do analizy. Obecnie powstaje raport. Dokonujemy dokładnej analizy otrzymanych wyników, w szczególności informacji na temat czynników motywujących pracodawców do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników oraz o oczekiwaniach pracodawców wobec pracowników w tym preferowanych formach podnoszenia kwalifikacji.2009-08-07


Są jeszcze wolne miejsca
Mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem ustawicznym, którzy nie zdążyli ze względu na przerwę wakacyjną zgłosić swojego udziału do projektu, że rekrutacja została ostatecznie przedłużona do września. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w dziale pliki do pobrania – wystarczy wydrukować go, przesłać faksem na adres biura projektu. Wszyscy z Państwa, którzy zgłosili pisemnie swój udział w projekcie otrzymają po przerwie wakacyjnej, we wrześniu – pisemne potwierdzenia uczestnictwa w projekcie.2009-08-06


Zakończyliśmy realizację wywiadów IDI
Zakończyły się prace terenowe w ramach badań jakościowych z pracodawcami. Zrealizowaliśmy 40 wywiadów pogłębionych z wybranymi pracodawcami z podregionu ełckiego oraz 9 wywiadów eksperckich z reprezentantami CIiPKZ, PUP, instytucji kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu. Nagrania z wywiadów obecnie są przepisywane abyśmy w kolejnym etapie mogli przekazać je do jakościowej analizy oraz opracowania raportu. Jednocześnie z pracami terenowymi przebiegała analiza desk research – analiza źródeł wtórnych. Objęła ona analizę zawodów deficytowych, czyli tych, które cechują się większym popytem na pracowników, niż dostępna podaż. Analiza będzie uwzględniać kierunki kształcenia i kursy oferowane przez jednostki związane z doskonaleniem zawodowym i kształceniem ustawicznym.2009-06-25


Rozpoczęły się prace terenowe w ramach badań jakościowych z pracodawcami.
Ten etap projektu umożliwi nam pozyskanie informacji o czynnikach motywujących pracodawców do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników, kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych i oczekiwanych u pracowników, formach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Uzyskane informacje umożliwią uchwycenie różnorodnych opinii panujących wśród pracodawców, które pozwolą na przygotowanie odpowiedniego narzędzia badawczego do badań ilościowych.

W celu uzupełnienia informacji o otoczeniu instytucjonalnym związanym z prowadzeniem szkoleń pracowników zostanie przeprowadzonych 9 wywiadów eksperckich z reprezentantami CIiPKZ, PUP, instytucji kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu.2009-06-24

Przedłużenie terminu rekrutacji

Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery .
Zgłoszenia można przysyłać do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Wszystkie instytucje zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału faksem na adres biura projektu (012)4713878.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w dziale pliki do pobrania.
2009-06-11

Informacja o projekcie w Gazecie Wyborczej Olsztyn
Trwa rekrutacja uczestników do projektu – w ramach działań informacyjnych i promujących projekt w dniach 9 i 10 czerwca 2009 roku w Gazecie Wyborczej Olsztyn na trzeciej stronie wydania lokalnego Gazety wyborczej ukazały się ogłoszenia informujące o projekcie.2009-06-02

Trwa rekrutacja do projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery.

Do instytucji kształcenia ustawicznego oraz szkół policealnych z terenu podregionu ełckiego rozesłaliśmy zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Zgłoszenia można przysyłać do dnia 15 czerwca 2009 roku. Wszystkie instytucje zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału droga mailową na adres: szkolenie@ksztalcenie.org.pl lub faksem na adres biura projektu
(012) 471 38 78.

Więcej informacji o założeniach projektu oraz jego celach i przebiegu znajdziecie Państwo w dziale Informacje o Projekcie. Zaproszenie do projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo w dziale pliki do pobrania.


2009-04-01

Przystępujemy do realizacji projektu

Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery. W ramach działań przygotowawczych zapraszamy wszystkie instytucje kształcenia ustawicznego z podregionu ełckiego do zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie. Więcej informacji o założeniach projektu oraz jego celach i przebiegu znajdziecie Państwo w dziale Informacje o Projekcie. Wszystkie instytucje zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału droga mailową na adres: warsztaty@ksztalcenie.org.pl lub faksem na adres biura projektu (012) 471 38 78.