ksztalcenie.org.pl

INNE PROJEKTYDiagnoza wykluczenia społecznego w województwie Śląskim pierwszym krokiem w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
Strona projektu: http://www.wykluczenie.org.pl


 Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego
- partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie (WUP Katowice)
Strona projektu: http://www.pup.cieszyn.pl
Kobieta - aktor na rynku pracy
(WUP Kraków)
Strona projektu: http://kobietanarynkupracy.pl