ksztalcenie.org.pl

REALIZATOR PROJEKTU

Realizatorem projektu Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery - monitoring popytu na prace w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego jest Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive. Nasza firma badawcza istnieje na rynku od ponad 5 lat. Tworzą ja młodzi, energiczni i doświadczeni ludzie - absolwenci i doktoranci socjologii.


Specjalizujemy się w badaniach społecznych dotyczących rynku pracy. Naszymi klienami są przede wszystkim powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy. Dotychczas zrealizowaliśmy też 5 projektów związanych z rynkiem pracy i edukacji w ramach działania 2.1 ZPORR.

Obecnie realizujemy też inne projekty w ramach PO KL Zobacz INNE PROJEKTY